top of page

Rekonstrukce objektu č.p. 284, 252 61 Jeneč

  • Objednatel: Řízení letového provozu České republiky, s.p.

  • Cena: 44 mil. Kč bez DPH

  • Termín realizace: 01/2019 - 10/2019

 

Kompletní rekonstrukce objektu, rekonstrukce krovu, střešní krytiny z Ti-Zn, svislých izolací, zateplení celého objektu. Nové vybudování inženýrských sítí, VZT, EZS, EPS, CCTV, EKV, SKS, měření a regulace slaboproudu, silnoproudu, plynovodu včetně nových venkovních přípojek. Odvlhčení a sanace zdiva ve sklepních prostorách včetně sanace železobetonových konstrukcí. Realizace nových zpevněných ploch, chodníků, silnice a parkové úpravy. Nové veřejné osvětlení a sadové úpravy. Společnost HARTEX CZ s.r.o. byla Generálním dodavatel stavby.

bottom of page