top of page

Litoměřice – Kasárna pod Radobýlem – regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití

  • Objednatel: Město Litoměřice

  • Cena: 23,3 mil. Kč bez DPH

  • Termín realizace: 08/2019 - 08/2020

 

Kompletní rekonstrukce objektu, rekonstrukce krovu, výměna střešní krytiny. Dodávka a montáž výplní otvorů. Zateplení obvodového pláště KZS ETICS v kvalitativní třídě A. Nové vybudování rozvodů ústředního topení, ZTI, vzduchotechniky a kanalizace včetně nových venkovních přípojek. Dodávka a montáž silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace CCTV, EZS a měření a regulace. Nové vybudování zpevněných a parkovacích ploch v rozsahu vyšším než 1 000m2.

Společnost HARTEX CZ s.r.o. byla generálním dodavatelem stavby.

bottom of page