top of page

Malšovice, rekonstrukce objektů č.p. 6 a na stp.č.17/6,  v obci Malšovice

  • Objednatel: Obec Malšovice

  • Cena: 13,4 mil. Kč bez DPH

  • Termín realizace: 10/2019 - 6/2020

 

Kompletní rekonstrukce dvou objektů, vybudování kanceláří obecního úřadu včetně sociálního zázemí pro zaměstnance. Vybudování nových inženýrských sítí ZTI, ÚT, kanalizace, silnoproudu a slaboproudu včetně nových přípojek. Zateplení obvodového pláště KZS Etics v kvalitativní třídě A. Nové vybudování zpevněných, parkovacích a příjezdových ploch včetně komunikací.

bottom of page