top of page

Revitalizace objektu staré radnice v Litoměřicích

  • Objednatel: Gardenline s.r.o.

  • Cena:  41,4 mil.

  • Termín realizace: 06/2021 - 05/2023

Rekonstrukce nemovité kulturní památky (rejstříkové číslo ÚSKP 28848/5-1737). Stavební úpravy interiéru na úrovni podzemního podlaží, prvního až třetího nadzemního podlaží pro účely provozu nové expozice Oblastního muzea v Litoměřicích včetně vytvoření zázemí pro návštěvníky, vybudování nového zdroje vytápění v prostoru podkroví, kompletní rekonstrukce střešního pláště budovy, opravy konstrukce krovu, přístavby výtahu ve dvorním traktu, odborné repase dřevěných oken a dveří a restaurování dřevěných a kamenných a železných prvků ve vnitřních prostorech a na fasádě objektu. Dodávka a montáž silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací, vzduchotechniky ÚT, ZTI a kanalizace.

bottom of page