top of page

Přístavba ZŠ Masarykova v Klánovicích

  • Objednatel: Městská část Praha - Klánovice

  • Cena: 45 mil. Kč bez DPH

  • Termín realizace: 08/2017 - 07/2018

Nová monolitická přístavba pavilonu ZŠ a rekonstrukce, která probíhala za plného provozu zařízení. Dodávka a montáž zpevněných ploch, zakládání staveb, monolitické konstrukce. Dodávka a montáž zdvihací plošiny. Dodávka a instalace gastro zařízení pro provoz s kapacitou 650 jídel denně. ZTI a kanalizace, VZT, EZS, EPS, slaboproud, silnoproud, plynovod.

Společnost HARTEX CZ s.r.o. byla generálním dodavatelem stavby.

bottom of page