top of page

Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ

  • Objednatel: Město Litoměřice

  • Cena: 20,3 mil. Kč bez DPH

  • Termín realizace: 06/2020 - 03/2021

 

Rekonstrukce objektu školy probíhala za plného provozu tohoto zařízení. Přístavba monolitické konstrukce věže únikového schodiště, výtahové šachty a osazení výtahu. Kompletní rekonstrukce střešního pláště budovy včetně střešních oken v objemu vyšším než 2 mil. Kompletní rekonstrukce půdního prostoru včetně tesařských a SDK prací. Dodávka a montáž hliníkových výplní otvorů v objemu vyšším než 2,5 mil. Kč bez DPH. Dodávka a montáž silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací, vzduchotechniky, ÚT, ZTI a kanalizace.

Společnost HARTEX CZ s.r.o. byla generálním dodavatelem stavby.

bottom of page